Excelentní Finanční Konzultant, MBA

Staňte se špičkou v oblasti financí

Účast na webináři je zdarma

Jedinečné spojení

Výjimečnost tohoto vzdělávacího programu spočívá v jedinečném spojení University of Applied Management, která je jedničkou v oblasti profesního vzdělávání, a expertů na finanční poradenství ze společnosti Freedom Financial Services, kteří mají více než 25leté zkušenosti na českém finančním trhu.

Pro koho je studium určeno?

Tento obor je určen všem, kteří jsou odhodláni získat odborné a obchodní znalosti a dovednosti a začít působit (podnikat) v oblasti správy privátních financí a ostatních služeb spojených s poskytováním poradenství v této oblasti.

 

Všem, kteří chtějí být excelentní v oblasti prodeje finančních služeb a produktů.

Všem finančním poradcům, kteří se snaží něčeho dosáhnout a v tomto byznysu uspět.

Makléřům, účetním a všem, které zajímá budoucí prosperita v jejich oboru.

Studentům a absolventům ekonomických škol, kteří chtějí působit v oblasti privátních financí.

Lidem, kteří chtějí do budoucna působit ve finanční branži (za odbornou část získají základy odborných znalostí v celém rozsahu a přístup do vzdělávacího programu a testovacího systému, kde se mohou připravit na zkoušky v jednotlivých oblastech a následně získat licenci, aby mohli v této branži začít úspěšně působit).

Cíl studia

Cílem studia tohoto oboru je připravit absolventy na výkon povolání privátního bankéře či privátního finančního poradce, a to jak z pohledu získání potřebných odborných znalostí (hard skills) tak i obchodních dovedností (soft skills). To vše podpořeno dostatečným praktikováním získaných znalostí přímo v praxi prostřednictvím jednoho z vedoucích poskytovatelů služeb správy privátních financí v ČR.

Absolvent by měl být schopen již během studia postupně zvládat jednotlivé části práce privátního poradce na juniorské pozici a postupně pod dohledem studijního trenéra (senior poradce) být schopen v reálné praxi dosahovat konkrétních výsledků. Ty by mu měly již během studia přinést příjmy ve výši, která minimálně uhradí náklady spojené se studiem.

Vzdělávání ve finančním sektoru je stále náročnější, trh poradců se pročišťuje

Kdo vás Studiem Provede?

Studijním oborem vás provedou naši kvalifikovaní lektoři, kteří mají cenné zkušenosti z praxe. Dostatečnou míru praktikování, které bude vědomé, vám zajistí studijní trenéři. Studijní trenér je projekt, který vznikl pro bezproblémový průběh studia posluchačů. Prochází s posluchačem veškeré jeho úkoly a práce, díky čemuž si posluchač zažije dané situace opakovaně a získané dovednosti pro něj budou hodnotnější.

Lektoři

Dr., Mgr. et Mgr. Petr Pacher, Ph.D., MBA

Studoval jsem všeobecné lékařství, které mě následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Výkonnostní psychologii používám mnohem raději než klinické přístupy. 

Kompiloval jsem řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuji zejména aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích tak, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty. Smysl života vidím ve „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, aby je používaly v praxi a přinášely jim žádoucí výsledky“.

Mgr. Jan Grufík, MBA, EFP

Ve financích začal pracovat v roce 2007 ve společnosti AWD, ze které se v roce 2013 stala Swiss Life Select. Začínal jako poradce, později řídil tým dalších poradců.

 V roce 2015 se rozhodl spojit síly se společností Freedom Financial Services jako poradce a manažer, v roce 2018 se stal jejím spolumajitelem. Ve společnosti FFS zastává pozici odborného garanta pro oblast investic a pojištění. Jako jeden z mála v ČR má profesní titul EFP, který uděluje EFPA ČR. Doposud je aktivním poradcem, který již pro své klienty zpracoval stovky Privátních finančních auditů.

V rámci oboru Excelentní konzultant ve finančním poradenství je lektorem odborné části vzdělávání „Klíčové principy efektivní správy privátních financí“.

Bc. Václav Šimek

Studoval na UTB obor ekonomika a management, z něhož získal bakalářský titul. Po předchozích obchodních a manažerských zkušenostech se v roce 2009 rozhodl vstoupit do oboru finančního poradenství, k čemuž si vybral společnost AWD (později transformovaná na Swiss Life Select). 

V roce 2014 se rozhodl připojit k budování nové společnosti Freedom Financial Services, kde zastává pozici odborného garanta pro oblast financování (úvěrů) a poradenství. Je spoluautorem i dalších odborných metodik společnosti a také je zodpovědný za vývoj on-line systému CML pro poradce FFS. V roce 2018 se stal dalším spolumajitelem společnosti. Nadále spravuje kmen svých klientů a aktivně se věnuje finančnímu poradenství a servisu klientům.

V rámci oboru Excelentní konzultant ve finančním poradenství je lektorem odborné části vzdělávání „Poradenství v oblasti financování a úvěrů“.

Ing. Jiří Šafařík, CSc.

Absolvent Hornicko-geologické fakulty VŠB v Ostravě (1972 až 1977). V letech 1977 až 1997 pracoval jako vedoucí geolog a ředitel rudného dolu Měděnec v Krušných horách. Do světa financí vstoupil v roce 2000. 

Nejprve krátce působil jako poradce, od roku 2001 jako vedoucí týmů poradců ve společnosti FINANCE.EU, kde v letech 2003 až 2005, kdy byla společnost známa již jako AWD, zastával post šéfa vzdělávání. V letech 2005 až 2008 byl manažerem poradenského centra Brno v AWD Česká republika, od roku 2008 do 2011 zde zastával pozici ředitele prodeje. V letech 2011 až 2013 vedl obchodní divizi Rentia v rámci SwissLife Select ČR, odkud roku 2013 na vlastní žádost odešel.

Během let 2013 a 2014 se podílel na přípravě založení společnosti Freedom Financial Services, kde následně začal pracovat jako lektor, manažer a člen užšího vedení společnosti. Od roku 2015 se soustřeďuje na problematiku důchodového pojištění. Je spoluautorem projektu Česká penze, na jehož rozvoji pracuje do současnosti.

V rámci oboru Excelentní konzultant ve finančním poradenství je lektorem odborné části vzdělávání „Penzijní poradenství – státní a soukromé zabezpečení“.

Ing. Michal Pyšík

Ve financích začal pracovat v roce 1993 jako poradce, poté řídil několik úspěšných týmů. V roce 1994 založil s dalšími dvěma společníky vlastní společnost, v níž zastával funkci jednatele zodpovědného za prodej. V roce 1997 spoluzaložil první finanční portál v ČR www.finance.cz

V roce 2002 prodal svou společnost největšímu nezávislému poskytovateli poradenských služeb v Evropě, společnosti AWD Holding AG. Dalších 10 let pak působil v pozici generálního ředitele AWD Česká republika a byl také zodpovědný holdingu za AWD Slovensko. V roce 2012 na vlastní žádost z AWD odešel. O necelé tři roky později spoluzaložil společnost Freedom Financial Services, v níž figuruje jako jednatel odpovědný především za strategii a rozvoj společnosti. V roce 2015 stál u zrodu unikátního projektu Česká Penze.

V rámci oboru Excelentní konzultant ve finančním poradenství je lektorem odborné části vzdělávání „Penzijní poradenství – státní a soukromé zabezpečení“.

Bc. Martin Neduchal

Studoval na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, obor Národní hospodářství. Ve financích začal pracovat v roce 2008 ve společnosti AWD, jež se v roce 2013 transformovala ve Swiss Life Select. 

Jeho doménou je analytická činnost a zpracování Privátních finančních auditů, kterých za svou kariéru připravil již tisíce. V roce 2015 spojil svou profesní dráhu se společností Freedom Financial Services, kde působí na pozici analytika, který se zabývá zpracováním Privátních finančních auditů pro klienty, vzděláváním a také zapracováním poradců.

V rámci oboru Excelentní konzultant ve finančním poradenství je lektorem odborné části vzdělávání „Poradenství v oblasti eliminace finančních rizik“.

Ing. Robert Novoměstský, MBA, EFA

Od roku 2002 se už během studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně věnoval rodinnému podniku. Současně byl aktivní na finančních trzích a komoditních burzách s vlastním majetkem. 

Vždy se zajímal o management, osobní finanční plánování a investice obecně. Absolvoval několik zahraničních stáží v USA, Velké Británii a na Novém Zélandu. Získal titul MBA na Nottingham-Trent University ve Velké Británií. V roce 2017 předal řízení vlastního podniku a plně se soustředí na vědeckou a analytickou činnost ve společnosti Freedom Financial Services.

V rámci oboru Excelentní konzultant ve finančním poradenství je lektorem odborné části vzdělávání „Investiční poradenství – strategická alokace a investiční portfolia“.

Studijní trenéři

Tomáš Boček​

“S UAM spolupracuji jako studijní trenér pro všechny, kteří se chtějí stát špičkovými profesionály v oboru financí. Na UAM se kombinuje profesní vzdělávání ze strany odborných psychologů či manažerů a expertů z finanční branže. Z vlastní zkušenosti vím, že zkombinovat měkké a tvrdé dovednosti může být velkou výzvou. Mojí rolí je všem, kteří se chtějí dostat na špičku v tomto oboru, tuhle výzvu usnadnit a úspěšně zdolat.”

Mgr. Petr Zaplatílek

Jako vystudovaný učitel jsem měl vždy blízký vztah ke vzdělávání, nicméně až díky pozici studijního trenéra v profesním studiu jsem si uvědomil výhody stylu této výuky v maximálním propojení teoretických poznatků s praxí. Tato práce však rozvíjí nejen posluchače, ale i mě samotného. Neuplyne den, kdy bych při práci s posluchači nebyl obohacen o něco nového. Mým cílem v pozici studijního trenéra je maximální podpora posluchače při praktikování úkolů a uvědomování si svých pokroků.

Bc. Blanka Miličková

Studijní trenér je výjimečná role, která se snaží o maximální přínos pro posluchače. Naše práce spočívá v podpoře, naslouchání a pomoci v osobním rozvoji, tak, aby studium bylo pro každého co nejpřínosnější. Formou speciálně vedených individuálních konzultací přivádíme posluchače k uvědomění a praktikování naučených znalostí. Vždycky mě zajímala psychologie a práce s lidmi, a proto je tato práce pro mě nesmírně obohacující..

Účast na webináři je zdarma

Plán studia

 • Vstupní diagnostika
 • Rekonstrukce vlastní hodnoty
 • Klíčové principy efektivní správy privátních financí
 • Dívám se očima psychologa
 • Investiční poradenství – strategická alokace a investiční portfolia
 • Vytvářím zdravé vztahy a přátelství
 • Penzijní poradenství – státní a soukromé zabezpečení
 • Vyjednávání a argumentace
 • Poradenství v oblasti financování a úvěrů
 • Magnet na klienty
 • Poradenství v oblasti eliminace finančních rizik
 • Vytvářím obchodní přátelství
 • Výstupní diagnostika

Mám zájem o bližší informace

Vojtěch Kracík

poradce pro vzdělávání

vojtech.kracik@vzdelavanizazitkem.cz
+420 702 161 097

Učte se od nejlepších

Pracovní doba

Pondělí- Pátek: 8:00-16:30

Zde vyučujeme

Cejl 40/107, 602 00 Brno
+420 605 250 482