Excelentní Finanční Konzultant, MBA

Staňte se špičkou ve svém oboru

PLÁN STUDIA

Excelentní finanční konzultant, MBA​

1.krok
1.krok

Vstupní diagnostika

Uchazeč vyplňuje baterii osobnostních testů, které odhalí jeho osobnost, motivaci ke studiu a další charakteristiky jeho osobnosti. Na základě těchto testů je spuštěn proces diagnostiky, kdy v první fázi testy vyhodnocuje zkušený a školený diagnostik/psycholog, který výsledky testů shrne v diagnostické zprávě, která je zasílána uchazeči a také nezaujatému psychologovi – tím se spouští druhá fáze.
Psycholog si sjedná s uchazečem buď osobní schůzku nebo setkání prostřednictvím Skype, kde se probírá především motivace uchazeče a jeho cíle. Pohovor trvá přibližně hodinu.
Psycholog poté setkání shrne v psychologické zprávě, která je zaslána uchazeči a na jejímž základě je uchazeč přijat/nepřijat do studia.

2.krok
2.krok

Rekonstrukce vlastní hodnoty

Komplexní psychologický výcvik, díky kterému posluchači získají sami v sobě dostatečně silnou a pevnou oporu. Na začátku je potřeba vyznat se sám v sobě a vnímat role, do kterých vstupujete a jestli tyto role odpovídají představám vaší vnitřní identity. Smyslem tohoto modulu je, abyste si zpevnili, zjednoznačnili a ujasnili svůj život a cítili se v něm komfortněji. Také budete účinně rozumět emocím lidí, kteří vás odklopují, a díky tomu budete umět efektivně komunikovat tím způsobem, že vždy dojdete k uspokojivé dohodě.

DÉLKA TRVÁNÍ MODULU​: 2 měsíce (2 setkání v délce trvání 4 hodiny)

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ​: Po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny lektorem

ZAKONČENÍ​: Odevzdání a akceptace modulové práce v českém jazyce

 

3.krok
3.krok

Klíčové principy efektivní správy privátních financí

V tomto modulu posluchači získají základní znalosti z problematiky privátního finančního auditu a správy privátních financí. Naučí se provádět důkladnou analýzu finančních cílů klienta, jeho finanční a majetkové situace, a současných a budoucích zdrojů potřebných k dosažení těchto cílů. Na základě takto provedené analýzy bude uchazeč schopen navrhnout strategii řešení cílů klienta na základě znalosti a použití odborných metodik v oblastech penze, investic, financování a eliminace životních a majetkových rizik. Bude tak schopen poskytovat klientům službu Privátní finanční audit.

Posluchač bude moci využívat během svého studia nejnovější metodiky a poradenské nástroje pro zpracování Privátního finančního auditu, včetně praktické podpory studijního trenéra (senior poradce).

DÉLKA TRVÁNÍ MODULU​: 2 měsíce (2 setkání v délce trvání 4 hodiny)

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ​: Po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny lektorem

ZAKONČENÍ​: Odevzdání a akceptace modulové práce v českém jazyce

4.krok
4.krok

Dívám se na svět očima psychologa

Modul, který je celý věnovaný jen tomu, aby se posluchači dokázali dostat přímo do klientovy hlavy, srdce a pocitů. Aby uměli vidět svět jeho očima a dokázali rozumět tomu, co potřebuje, jak se cítí, čeho se bojí a jak s ním na základě těchto informací komunikovat tak, aby mu uměli prodat to, co skutečně potřebuje a co pro něj bude mít opravdovou hodnotu.

DÉLKA TRVÁNÍ MODULU​: 1 měsíce (1 setkání v délce trvání 4 hodiny)

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ​: Po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny lektorem

ZAKONČENÍ​: Odevzdání a akceptace modulové práce v českém jazyce

5.krok
5.krok

Investiční poradenství– strategická alokace a investiční portfolia

Tento modul je zaměřen na získání základních znalostí z oblasti investičních nástrojů a jejich vhodnosti pro daný typ klienta a splnění jeho cílů. Posluchač získá odborné znalosti o finančním trhu a přehled o jednotlivých nástrojích především kapitálového trhu (dluhopisy, akcie, fondy, ETF, deriváty apod.) Dále se seznámí s metodikou investic, v rámci které získá znalosti z oblasti strategické alokace a výběru investičních nástrojů. Prakticky se naučí určit investiční profil klienta, investiční horizont a nastavit odpovídající alokaci aktiv a vybrat vhodné investiční nástroje.

Posluchač bude moci při studiu využít sérii 15 videokurzů v rozsahu přípravy na zkoušky dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Absolvent tohoto modulu bude připraven na absolvování zkoušky vázaného zástupce v oblasti investic u ČNB.

DÉLKA TRVÁNÍ MODULU​: 3 měsíce (3 setkání v délce trvání 4 hodiny)

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ​: Po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny lektorem

ZAKONČENÍ​: Odevzdání a akceptace modulové práce v českém jazyce

6.krok
6.krok

Vytvářím zdravé vztahy a přátelství

Absolvent tohoto modulu se naučí, jak k sobě přitáhnout zajímavé a vhodné pracovníky a umět si vybrat ty pravé. Během studia posluchači získají dovednosti jako je vedení pohovorů, prověřování referencí z uplynulých zaměstnání a oslovování buď širokých mas potenciálních pracovníků, či úzce specifických skupin specialistů.

DÉLKA TRVÁNÍ MODULU​: 1 měsíce (1 setkání v délce trvání 4 hodiny)

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ​: Po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny lektorem

ZAKONČENÍ​: Odevzdání a akceptace modulové práce v českém jazyce

7.krok
7.krok

Penzijní poradenství – státní a soukromé zabezpečení

Absolvent tohoto modulu získá základní znalosti a přehled o prvním a třetím pilíři důchodového systému ČR. V rámci prvního důchodového pilíře získá přístup k unikátnímu poradenství – „Jak získat vyšší důchod od státu“ (více na www.ceskapenze.cz). Posluchač se naučí provést analýzu a stanovení přesné výše starobního důchodu na základě získaných dat z ČSSZ a současně bude schopen pomoci odstranit nedostatky v evidenci ČSSZ a pomoci tak maximalizovat výši státního důchodu. Na základě znalosti přesné výše zabezpečení od státu pak bude schopen určit potřebné soukromé zabezpečení na penzi s následným výběrem vhodných finančních instrumentů k jeho zajištění. To vše na základě znalosti odborné metodiky pro oblast penze.

Posluchač bude moci při studiu využít sérii 9 videokurzů z oblasti prvního důchodového pilíře a 6 videokurzů z oblasti třetího důchodového pilíře v rozsahu přípravy na zkoušku podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Posluchač tak po absolvování tohoto modulu bude připraven na absolvování zkoušky vázaného zástupce v oblasti Doplňkového penzijního spoření u ČNB.

DÉLKA TRVÁNÍ MODULU​: 2 měsíce (2 setkání v délce trvání 4 hodiny)

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ​: Po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny lektorem

ZAKONČENÍ​: Odevzdání a akceptace modulové práce v českém jazyce

8.krok
8.krok

Vyjednávání a argumentace

Tato část studia představuje komplexní trénink dovedností, které jsou zapotřebí k tomu, aby posluchači uměli s klienty vést jednání, které bude oboustranně výhodné. Naučíte se klientovi naslouchat a díky tomu adekvátně reagovat na jeho nedůvěru či námitky. Také se naučíte tréninkem zvládat nepříjemné klienty, kteří vystupují sebestředně či arogantně. Smyslem je nejen uzavřít obchod a prodat, ale také budovat kvalitní základ pro budoucí obchodní přátelství.

DÉLKA TRVÁNÍ MODULU​: 4 měsíce (4 setkání v délce trvání 4 hodiny)

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ​: Po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny lektorem

ZAKONČENÍ​: Odevzdání a akceptace modulové práce v českém jazyce

9.krok
9.krok

Poradenství v oblasti financování a úvěrů

Tento modul je zaměřen na získání znalostí z oblasti financování bydlení a spotřebitelských úvěrů. Posluchač se seznámí se základními principy z oblasti financování, jednotlivými typy úvěrových produktů a podmínkami jejich poskytování. Po absolvování tohoto modulu bude schopen provést analýzu požadavků a možností klienta a takto připravené podklady předat úvěrovému specialistovi k vyřešení.

Absolventi tohoto modulu budou moci pokračovat v samostatné nadstavbě tohoto modulu a absolvovat licenční vzdělávání úvěrový specialista současně s přípravou na zkoušky na ČNB dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

DÉLKA TRVÁNÍ MODULU​: 1 měsíc (1 setkání v délce trvání 4 hodiny)

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ​: Po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny lektorem

ZAKONČENÍ​: Odevzdání a akceptace modulové práce v českém jazyce

10.krok
10.krok

Magnet na klienty

Díky předchozím modulům už toho posluchači umí mnoho. Jak ale zajistit, aby měli klienty?

V tomto modulu se naučíte a budete precizně trénovat, dokud se nestane vaší přirozenou součástí soubor dovedností, který zajistí, že budete mít svou osobní značku. Budete umět vystupovat za sebe i za společnost a budete umět navazovat takové obchodní a klientské vztahy, které vám pomohou k prosperitě.

DÉLKA TRVÁNÍ MODULU​: 1 měsíce (1 setkání v délce trvání 4 hodiny)

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ​: Po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny lektorem

ZAKONČENÍ​: Odevzdání a akceptace modulové práce v českém jazyce

11.krok
11.krok

Poradenství v oblasti eliminace finančních rizik​

Poslední a klíčový model pro úspěšnou správu privátních financí. V tomto modulu získá posluchač odborné znalosti z oblasti eliminace (pojištění) životních a majetkových rizik. Součástí modulu jsou nejen teoretické znalosti z oblasti pojišťovnictví, ale především praktická odborná metodika, na základě které bude schopen posluchač identifikovat případná rizika a určit správně výši soukromého zabezpečení. Přitom bude moci čerpat ze znalostí modulu č.3, (znalost výše státního zabezpečení - invalidní a pozůstalostní důchody) a poskytovat tzv. „přesné poradenství“. Absolvent získá během studia také přístup k nejrozsáhlejšímu srovnání pojistných produktů na trhu a seznámí se s možnostmi zastupování klienta při likvidaci pojistných událostí.

Posluchač bude moci při studiu využít sérii videokurzů v rozsahu přípravy na zkoušky dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Absolvent tohoto modulu tak bude připraven na absolvování zkoušky vázaného zástupce v oblasti pojištění u ČNB.

DÉLKA TRVÁNÍ MODULU​: 4 měsíce (4 setkání v délce trvání 4 hodiny)

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ​: Po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny lektorem

ZAKONČENÍ​: Odevzdání a akceptace modulové práce v českém jazyce

12.krok
12.krok

Vytvářím obchodní přátelství

V tomto modulu se posluchači zaměřují na témata jako jsou porozumění a důvěra a jejich důležitost při vytváření obchodního přátelství. Pozornost je věnována také rozlišení zdravých a nezdravých vztahů. Důležité při jednání je i zachování asertivního chování, kterému se tento modul také věnuje. Neméně důležitá je v této oblasti také loajalita a kdy může dojít k jejímu zlomu.

DÉLKA TRVÁNÍ MODULU​: 1 měsíce (1 setkání v délce trvání 4 hodiny)

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ​: Po každém setkání jsou zadány dílčí úkoly, které jsou hodnoceny lektorem

ZAKONČENÍ​: Odevzdání a akceptace modulové práce v českém jazyce

13.krok
13.krok

Výstupní diagnostika

Po odevzdání a schválení disertační práce, spouští studijní oddělení baterii osobnostních testů, které jsou téměř shodné s baterií testů při nástupu do studia. Výsledky testů jsou spolu s původními zprávami (zpracovaných při nástupu do studia) zasílány psychologům a diagnostikům, kteří je zpracují v podobě výsledných zpráv, jako tomu bylo při nástupu.

Následně provedou komparativní analýzu původních a nových zpráv, aby bylo možné stanovit, jakým způsobem studium absolventy ovlivnilo, kam je posunulo a jaký mělo studium pro absolventa celkový přínos. Tyto výsledné zprávy jsou následně absolventům předávány spolu s diplomy nebo zasílány na email.

Výstupní diagnostikou prochází všichni absolventi univerzity.

14.krok
14.krok

Závěrečná práce

Po 24 měsících studia má každý posluchač povinnost sepsat disertační práci, která je po schválení lektorem překládána do anglického jazyka a odesílána do USA pro řádné ukončení studia a získání diplomu.

Následně provedou komparativní analýzu původních a nových zpráv, aby bylo možné stanovit, jakým způsobem studium absolventy ovlivnilo, kam je posunulo a jaký mělo studium pro absolventa celkový přínos. Tyto výsledné zprávy jsou následně absolventům předávány spolu s diplomy nebo zasílány na email.

Výstupní diagnostikou prochází všichni absolventi univerzity

jak se stát expertem na finance?

Učte se od nejlepších

Pracovní doba

Pondělí- Pátek: 8:00-16:30

Zde vyučujeme

Cejl 40/107, 602 00 Brno